Speak UP! verwerkt persoonsgegevens op vertrouwelijke basis. Speak UP! wil een veilige beschermde omgeving zijn voor zowel spreker/deelnemer als ook publiek. Om deze veiligheid en bescherming te kunnen waarborgen vragen wij om uw gegevens. Zo kunnen wij garanderen dat zowel deelnemer als ook publiek zich bekend heeft gemaakt aan de organisatie en deze verantwoordelijk zullen zijn voor hun eigen handel en wandel. Speak UP! bewaard deze gegevens in haar eigen database en zal deze nimmer aan derde openbaar maken.

Het staat geïnteresseerden vrij om ten alle tijden Speak UP! te verzoeken tot uitschrijven van deze database middels een e-mail gericht aan speakup.sprekers@gmail.com met als onderwerp unsubscribe data base.